Popęd płciowy

Popęd płciowy (nazywany tez popędem seksualnym, lub libido) stanowi reprezentację psychiczną pobudzenia. Prowadzi on do zaspokojenia potrzeb seksualnych, które są zależne od wielu czynników indywidualnych, takich jak wychowanie, poziom inteligencji, oraz poziom hormonów. Zależy więc od biologicznej struktury organizmu i prowadzi do określonych zachowań wspieranych przez czynniki motywacyjne, które mogą być indywidualne dla każdej jednostki. Motywacja seksualna jest jednym z najbardziej zróżnicowanych czynników wypływających spoza ludzkiej świadomości, a prowadzących do określonych zachowań. W tym miejscu rodzą się np. fetysze oraz perwersje. Popęd płciowy z definicji Hansa Giesego jest wybiórczym stanem gotowości. Prowadzi do przyjęcia partnera w zakresie jego płciowości.

Samo pojęcie popędu płciowego pochodzi od Zygmunta Freuda. Dla niego popęd był formą energii, która pośredniczy w spełnianiu określonych funkcji przez popędy życia. Dla niego libido było odwrotnością tanatosa, czyli energii destrukcyjnej. Wewnętrzny konflikt w człowieku pochodzić miał z wzajemnego zwalczania się tych dwóch sił, w wyniku czego zaspokojenie jednej z nich prowadzi do głodu drugiej. Zaspokojenie libido prowadzi do wyrzutów sumienia.

Szerzej na ten sam temat (libido) wypowiadał się Carl Gustav Jung. Ten psycholog uznawał libido za energię psychiczną w sensie ogólnym – a więc zwrócone być ono może na zewnątrz lub do wewnątrz. Łączą się oba te rodzaje z mechanizmem ekstrawersji lub introwersji, są one naturalnym elementem psychiki każdego człowieka, dopełniają się one wzajemnie i uzupełniają. Wyróżnił też wyraźne różnice między libido męskim i żeńskim. Stwierdził, że u mężczyzn w młodości występuje niski poziom testosteronu, przez co są bierni, zależni i kontemplacyjni, co pod wpływem określonych uczuć może prowadzić do stłumienia popędu seksualnego. Kobiety są pod wpływem estrogenu, który wspomaga proces obniżania poziomu dopaminy. Z tego też powodu pojawia się u nich pewien efekt rozluźnienia, który nie jest związany z uczuciem po orgaźmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed